Home

Wie zijn wij

Netwerk kinder- en jeugdtherapeuten, is een groep van enthousiaste vrijgevestigde  therapeuten, die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen, jeugd en ouders in Noord Holland noord.

In het kader van de jeugdtransitie 2015 hebben bovenstaande therapeuten samenwerking met elkaar gezocht om beter zichtbaar te zijn voor cliënten, verwijzers en gemeente. Iedere therapeut werkt in haar eigen praktijk en heeft haar eigen specialisme. Onder het kopje therapeuten kunt u informatie vinden over alle aangesloten therapeuten.

Belangrijk Nieuws:

Ontbrekende schakel in jeugdhulp steeds vaker ontdekt:

RBCZ Kinder- en Jeugdtherapeuten: door steeds meer gemeenten met succes ingezet voor maatwerk in de keten van psychische hulp aan kinderen.
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De bedoeling van het nieuwe beleid is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. De ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet de nieuwe jeugdhulp goed en op maat functioneren, zodat bijvoorbeeld minder kinderen in de dure gespecialiseerde jeugd-ggz terecht komen.
De eerste ervaringen laten zien dat dit nog moeizaam is. Dit heeft te maken met de complexiteit en tijdsdruk van de transitie waardoor gemeenten zich genoodzaakt zagen contracten af te sluiten met bestaande reguliere zorgaanbieders.
Het goede nieuws is dat er in enkele gemeenten nu ruimte komt voor vernieuwing en het daadwerkelijk vormgeven van de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet.
Steeds meer gemeenten ontdekken de vrijgevestigde, goed opgeleide kinder- en jeugdtherapeuten van RBCZ: het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De therapeuten in dit register voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Hun werkwijze sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet. Zo werken de RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten vanuit de eigen kracht van kinderen en hun ouders, kortdurend, zonder overbodige diagnoses en labels, dichtbij in de wijken, en helpen ze duurdere jeugdhulp voorkomen. Door kleinschaligheid ontbreekt bureaucratie en regeldruk waardoor ze flexibel en vernieuwend kunnen werken.
Een voorbeeld van kortdurende jeugdhulp door een integratief kindertherapeut in de kop van Noord-Holland: Een meisje van 9 jaar komt al 4 jaar bij de kinderarts vanwege slaapproblemen, obstipatie, buikpijn en kwetsbaarheid. Na 5 individuele afspraken met de kindertherapeut merken de ouders dat hun dochter ’s avonds makkelijk in slaap valt, geen melatonine meer nodig heeft en dat ze zelf naar het toilet durft te gaan zonder haar ouders te roepen. Ze bouwt haar medicatie tegen obstipatie af, is vrolijk, straalt en kan beter met tegenslag om gaan. Binnen 3 maanden zijn de doelen van dit meisje behaald. Er volgt een nazorgtraject van 3 afspraken zodat haar nieuwe mogelijkheden goed kunnen verankeren.In de week van de opvoeding geven de RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten de vijf aan alle gemeenten in Nederland:

Samen: met het gezin en andere betrokkenen
Preventief: erger en duurder voorkomen
Eigen kracht: zelfhelend vermogen
Effectief: Kortdurend en geen onnodige diagnoses en labels
Laagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst, geen verwijzing