Speltherapie

Wat is Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen
waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen.
Volwassenen praten over wat hen bezighoudt, kinderen spelen daarover. Het spelen wordt daarom in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut.

In het spel kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, verdrietig
of angstig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.
Zij verwoordt en benoemt wat ze ziet en geeft zo betekenis aan wat het kind speelt. Wanneer dat nodig is, brengt de speltherapeut structuur aan.
Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat continuïteit en voorspelbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Daarom komt een kind wekelijks, zo veel mogelijk, op een voor hem of haar vast tijdstip naar de spelkamer. Jonge kinderen bij voorkeur in de ochtend, de oudere kinderen ‘s middags. Een spelsessie duurt 60 minuten.
Afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind kan de duur van een speltherapeutische behandeling sterk variëren van 5 tot 10 sessies.
De inschatting wordt voorafgaand aan de behandeling met u besproken.

Speltherapie is geschikt voor kinderen van 3 t/m 13 jaar
(of met een vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd).

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressie-materiaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen,
een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken-
en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:
– snel prikkelbaar
– snel ruzie maken
– teruggetrokken of juist drukker dan normaal
– slapen slecht
– hebben onverklaarbare buikpijn of hebben een andere lichamelijke klacht
– plassen weer in bed
– huilen snel en veel
– angstig dromen,
– kunnen zich moeilijk concentreren,
– faalangstig,
– weinig zelfvertrouwen
Speltherapie kan dan helpen.