Kinder-en jeugdtherapie

Wat is Kinder-jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie* is laagdrempelige, kortdurende , oplossingsgerichte begeleiding van kinderen die tijdelijk niet lekker in hun vel zitten. Kinderen met bijvoorbeeld sociaal/emotionele- en/of gedragsproblemen. Hierbij staat het welzijn van het kind centraal. Kind en ouders krijgen handvatten om met moeilijke situaties om te leren gaan. Zo kunnen ze in de toekomst hun eigen problemen oplossen.

Onze Visie
Wij kindertherapeuten hebben de visie dat elk kind uniek is en daarom een unieke benadering behoeft. De therapeut is ervan overtuigd dat het kind beschikt over eigen hulpbronnen en een zelfoplossend vermogen.
De therapie dient als ondersteuning en/of aanzet bij het kind om in zijn eigen kracht te gaan staan. Zo is het kind in staat om op zijn eigen manier met zijn problemen om te gaan. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
Uiteraard worden zijn ouders uitgebreid bij dit proces betrokken.

Doelgroep:
Integratieve kindertherapie is zowel voor kinderen als voor hun ouders bedoeld, om ondersteuning te bieden bij hun gezamenlijke hulpvraag. De therapeut onderzoekt de hulpvraag van ouders en kind en formuleert een gezamenlijke hulpvraag, om zo binnen een therapeutische setting, het kind en de systemen rondom het kind ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Theoretische uitgangspunten:
Het uitgangspunt van Integratieve Kindertherapie zoals dit in de opleidingen kindertherapie in Nederland onderwezen wordt, zijn de rechten van het kind. In oorsprong afkomstig van de Pools Joodse kinderarts/pedagoog/schrijver Janusz Korczak (1878 -1942) en later verder uitgebouwd en vastgelegd in 1989 in “Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind’’.

Uitgangspunten hierbij zijn de diverse theoretische denkbeelden (zoals systeemtherapeutisch, behaviouristisch, psychoanalytisch, humanistisch) en bestaande kinder/jeugdpsychotherapeutische benaderingen (Verheij, 2005).
Tijdens de begeleiding van het kind  maakt de therapeut gebruik van een methodisch plan van aanpak en diverse therapievormen, zoals ontspanningstherapie, speltherapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en korte oplossingsgerichte therapie. Binnen de therapeutische werkvormen en setting verdiept de kindertherapeut zich in de belevingswereld van het kind en past zich hieraan aan.

De therapeut communiceert op verbale en non-verbale manier met het kind en kiest aan de hand hiervan de interventies die bij het kind passen. Daarbij gebruikt de therapeut allerlei hulpmiddelen waarmee kinderen zich kunnen uiten, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed, zandspel, knutsel- en/of tekenmateriaal, computer- en/of interactieve spellen en soms ook zelf meegebracht materiaal van het kind.

*in de verdere tekst laten wij voor de leesbaarheid Jeugd achterwege.